Mennesker

Days Like This er et verdidrevet selskap. Å jobbe med sosiale forbedringer i næringskjeden krever langsiktig fokus, samarbeid og bred kunnskap om lokale forhold.
  • Vårt mål

  • Hvordan vi jobber

  • Fabrikkliste

  • Etiske retningslinjer

  • Accord-avtalen