Dyrevelferd er en viktig del for en bærekraftig leverandørkjede. Days Like This ønsker å bidra til å bedre dyrevelferden i industrien ved å sette strenge krav til oss selv og våre leverandører. Dyrevelferd er også inkludert i vår Sustainability Manual hvor det er satt tydelige krav til våre leverandører. 
Det skal alltid tas etiske hensyn når produsenter av dyrefibre velges ut. Etiske hensyn innebærer blant annet elementer som sporbarhet, helse og sikkerhet, dyrebehandling på gårder og i produksjonsenheter. Dette gjenspeiles gjennom de Fem Friheter utarbeidet av OIE (World Organization for Animal Health) og fungerer som retningslinjer for alle leverandører vi jobber med. 
  • Sporbarhet

  • Fjær og dun

  • Lær

  • Ull

  • Forbud