Etisk handel

I Days Like This kombinerer vi sunn forretningsdrift med etisk atferd, og arbeider med spørsmål knyttet til etikk, miljø og samfunnsansvar. Dette er områder vi har fokus på og vi blir litt flinkere hver dag. Det er mange og sammensatte utfordringene i tekstilindustrien, og de fleste er knyttet til produksjonskjeden.
Vi har etiske retningslinjer (Code of Conduct) som stiller krav til oss som detaljist og alle våre samarbeidspartnere. Alle som er involvert i vår produksjon skal ha rett til trygge og gode arbeidsforhold i henhold til allment aksepterte menneskerettigheter, lover og regler. Det er en del av våre innkjøpsvilkår som alle våre leverandører er forpliktet til å følge, og tar for seg aspekter som:

• Respekt for lover og regler
• Ingen diskriminering
• Ingen form for tvangs- eller barnearbeid
• Rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger
• Forsvarlig lønns- og arbeidsforhold
• Arbeidstider i tråd med nasjonale lover og internasjonale konvensjoner
• Miljø- og dyrevern

Days Like This eier ingen egne fabrikker. Vi har regelmessig kontroll og oppfølging av våre produsenter, og jobber målrettet med tiltak for å sikre at varene som selges i våre butikker overholder vår etiske standarder. Days like This er, som en del av Varner A/S,  medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Hvert år rapporterer vi om vårt arbeid med etiske handel til IEH, og disse rapportene er offentlig tilgjengelige.

Svanemerke
Days Like This har en Svanemerket kolleksjon med topper og T-shirts. Dette er en sertifisering av fabrikken som produserer våre klær og setter strenge krav til produksjonen. Sertifiseringen gjelder ikke bare produksjonen av klærne, men også hvordan fabrikken reduserer strømforbruk, resirkulerer vann fra produksjonen, unngår miljøgifter i klærne og beholder et rent nærmiljø.

Vanlige spørsmål og svar

  • Er dere opptatt av miljøhensyn?

  • Er det rester av farlige kjemikalier eller allergifremkallende stoffer i plaggene?

  • Hva skjer hvis det oppdages regelbrudd hos noen av fabrikkene?

  • Hvor produseres plaggene dere selger?

  • Hvordan kan jeg vite at klærne i butikken er produsert under skikkelige forhold?

  • Selger dere klær med pels?