Medlemsvilkår

MEDLEMSVILKÅR OG PERSONVERNERKLÆRING

Velkommen til Days Like This. Det er viktig at du tar deg tid til å lese gjennom våre medlemsvilkår. Vi ber deg være oppmerksom på at ditt medlemskap vil bli flyttet til et nytt fordelsprogram som vil ta over for Friends Like This i løpet av 2019. Se flere detaljer i eget avsnitt om dette.

DITT MEDLEMSKAP
• Det er helt gratis å melde seg inn og være medlem i Days Like This fordelsprogram

• Dette er et fordelsprogram der du kan motta fordeler og tilbud tilpasset deg som medlem i programmet.

• Som medlem samtykker du til at Days Like This kan gi deg tips, gode tilbud, invitasjoner til events, konkurranser og relevant informasjon angående ditt medlemskap mm. via kanalene SMS, e-post og web. Du må selv velge minst en av kanalene e-post eller SMS du ønsker å bli kontaktet i. SMS kan kun sendes til mobilabonnenter som er tilknyttet det norske mobilnettet.

• For å bli medlem må du være over 16 år og ha adresse i Norge.

• Som medlem i Days Like This fordelsprogram samtykker du i at Days Like This kan lagre, prosessere og benytte opplysninger om deg som grunnlag for tilpassede tilbud, medlemskampanjer og informasjon rundt fordelsprogrammet. Du kan lese mer om ditt personvern under avsnittet «Hvordan håndteres mine personopplysninger?».

• Medlemskapet er koblet mot ditt mobilnummer som også kan fungere som identifikasjon i tillegg til din kundeID.

• Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap. Dette kan gjøres på Mine Sider på dayslikethis.com, via e-post eller ved å kontakte kundeservice på mail@dayslikethis.com eller på telefon 21 93 76 96. Det er ingen bindingstid. Etter 30 dager vil alle dine personopplysninger, tilbud og rabatter bli slettet. Days Like This forbeholder seg retten til å fravike dette punket ved forsøk på svindel.

• Som medlem får du tilgang til din helt egen medlemsside, der du har full oversikt over ditt medlemskap, og kan administrere din profil og dine samtykker.

• Days Like This AS, Nesøyveien 4, 1396 Billingstad er ansvarlig for fordelsprogrammet.

• Days Like This AS forbeholder seg rett til å gjøre endringer i vilkårene for fordelsprogrammet eller avslutte fordelsprogrammet. Endringer i vilkårene varsles til medlemmer senest 4 uker før endringen trer i kraft.

• Medlemskapet/avtalen gjelder inntil den sies opp av en av partene.

OVERGANG TIL NYTT FORDELSPROGRAM
Ditt medlemskap i Friends Like This vil bli flyttet til et nytt fordelsprogram i løpet av 2019. Det nye fordelsprogrammet vil omfatte flere kjeder i Varner konsernet, samt nye samarbeidspartnere og skal inneholde et moderne personverndashbord så du får enda bedre kontroll over dine personopplysninger fremover. Programmet vil tilby deg fordeler du kan bruke på tvers av kjedene i Varner. I den grad det er nødvendig, vil noen av dine personopplysninger da bli delt mellom kjedene. Vi arbeider med detaljene rundt dette og vil oppdatere deg om innholdet i det nye konseptet når det er klart. Dersom du da ikke ønsker å fortsette medlemskapet kan du selvfølgelig avslutte det når du ønsker på vanlig måte.
Varner AS, Nesøyveien 4, 1396 Billingstad vil bli behandlingsansvarlig for det nye fordelsprogrammet.

Medlemstilbud
• Medlemstilbudene gjelder ord. pris og kan ikke kombineres med andre tilbud.

• Medlemstilbudene kan komme i form av %-avslag eller kroneravslag.

• Gyldighet på medlemstilbudene kan variere.

• medlemstilbudene kan benyttes 1 gang hvis ikke annet er kommunisert.


FORCE MAJEURE
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Days Like This å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med kjøp av produkter/tjenester, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

HVORDAN HÅNDTERES MINE PERSONOPPLYSNINGER?
Det er Days Like This AS som er behandlingsansvarlig etter de gjeldende reglene om beskyttelse av personvernopplysninger. Vi ønsker å gi deg en best mulig handleopplevelse hos oss, og her finner du en oversikt over hvordan vi håndterer dine personopplysninger ihht. Personopplysningsloven, herunder EU-forordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, heretter kalt «GDPR»)..

Dette er personopplysningene vi behandler:
• Personopplysninger du registrerer når du blir medlem og når du oppdaterer din profil, som f. eks. navn, mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato etc. Informasjonen du oppgir vil også kunne bli beriket via oppslagstjenester, eller via sosiale medier du gir oss tilgang til.

• Opplysninger om kjøp når du benytter ditt medlemskap.

• Opplysninger om hvilke email/SMS du åpner og klikker. Det gjelder også hvilke sider du besøker på dayslikethis.com, hvilke linker du klikker på og hva du legger i din handlekurv. Når du er på dayslikethis.com gjelder Days Like This Personvernerklæring ved siden av disse medlemsvilkårene.

• Informasjon du oppgir via vår kundeservice

• Informasjon via cookies, se eget punkt nedenfor.


HVA BRUKES MINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?
Ved å oppgi dine personopplysninger gir du ditt samtykke til at vi bruker dine opplysninger til å levere den servicen du forventer, som nærmere spesifisert gjennom formålene nedenfor.

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:
• For å opprette og håndtere din personlige brukerkonto og medlemskap i fordelsprogrammet

• For å kunne kontakte deg i forbindelse med ditt medlemskap.

• For å kunne gi deg relevant innhold, kommunikasjon og tilbud, gjennom automatisert profilering og vurdering. Å profilere vil si å analysere personopplysninger og kjøpshistorikk for å avdekke adferd, preferanser, evner eller behov hos deg som kunde.

• For å kunne gi deg best mulig hjelp når du kontakter oss

• For å ha mulighet til å vise deg mer relevante annonser i digitale flater, også i sosiale medier.

• For å kunne informere deg om tjenester som forbedrer din handleopplevelse hos oss. For eksempel nye samarbeidspartnere, nye betalingsløsninger eller andre nye tjenester som du selv kan ta stilling til om du vil benytte eller ikke.


DELER DERE MINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi deler kun dine personopplysninger med våre leverandører innenfor kundeservice, kommunikasjonstjenester, annonsering og teknisk support. Disse leverandørene trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss innenfor rammene av de behandlingsaktiviteter som fremgår av disse medlemsvilkår. Vi har databehandleravtaler med de aktuelle leverandørene som setter tydelige begrensninger for hvordan de kan bruke dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk.
I etterkant av kampanjer, kan vi ønske å måle salg opp mot markedsaktiviteter for å kunne gi mer relevante tilbud fremover og dette gjøres ved å sammenstille avidentifiserte (hashede) kjøpsdata med markedsaktivitet hos tredjeparter.

HVOR LAGRES MINE PERSONOPPLYSNINGER?
Alle personopplysningene dine lagres innenfor EU/EØS, men noen av våre leverandører har tekniske supporttjenester plassert utenfor EU/EØS. Ved bruk av disse supporttjenestene, vil en eventuell behandling av dine personopplysninger være regulert i henhold til EU/EØS standardkontrakt for overførsel til tredjeland eller annen godkjent overføringsmekanisme.

HVORDAN KAN JEG ADMINISTRERE MINE PERSONOPPLYSNINGER?
Du kan når som helst velge å endre dine personopplysninger, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, noe som vil innebære at medlemskapet avsluttes. Dette kan du enten gjøre selv, eller kontakte oss for å få hjelp.
• Ønsker du innsyn i dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
• Ønsker du å få dine personopplysninger korrigert, har du rett til å be om dette.
• Ønsker du å slette dine personopplysninger, har du rett til å gjøre dette så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de.
• Ønsker du å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
• Du vil motta informasjon fra oss hvis vi gjør korrigeringer eller sletter dine personopplysninger, eller hvis vi begrenser behandlingen.
• Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å ta opplysningene med deg til en annen virksomhet. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.
• Du har rett til å gi beskjed dersom du mener vi ikke behandler dine personopplysninger ihht samtykket du har gitt oss.
• Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke
• Ønsker du ikke at vi benytter automatiserte avgjørelser og profilering av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til medlemskap i vårt fordelsprogram.

HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE MINE?
Dine personopplysninger behandles bare av autorisert personell som har tilgang til informasjonen i kraft av sin yrkesmessige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det spesifiserte og legitime formålet de ble samlet inn for.

HVOR LENGE LAGRER DERE DATA?
Dine persondata blir lagret så lenge du er aktivt medlem hos oss, og ikke selv velger å melde ut av fordelsprogrammet. Hvis du ikke har handlet eller hatt annen interaksjon med oss i løpet av 24 mnd, vil vi avslutte ditt medlemskap og slette dine persondata, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de, jf. GDPR art. 17. Vi vil informere deg 3 uker før vi avslutter ditt medlemskap.

HVORDAN SIKRER DERE MINE PERSONDATA?
Vi lagrer personopplysningene dine i våre operativmiljøer. Miljøene bruker standard sikkerhetsmetoder for å forhindre uautorisert tilgang. Vi følger felles standarder for å beskytte personopplysninger og sensitiv informasjon.

HVORDAN FUNGERER REGELVERKET RUNDT PERSONOPPLYSNINGER?
All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er Days Like This AS som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler, dvs. «behandlingsansvarlig». Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes i Norge. Du har rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen som gjøres av behandlingsansvarlig i forbindelse med disse medlemsvilkårene.

COOKIES PÅ DAYSLIKETHIS.COM
Når du besøker våre nettsider, plasseres en cookie som brukes til å gjenkjenne din datamaskin eller mobiltelefon. Den gir informasjon om din aktivitet på våre nettsider. Den gjør det lettere for deg, da cookies gjør at din mobiltelefon eller datamaskin f.eks husker login-opplysninger ved ditt neste besøk. Cookies gir også oss informasjon om din adferd på våre nettsider, og vi deler disse med tredjeparter for annonseringsøyemed. Du kan lese mer om Cookies på våre nettsider.

KONTAKTINFORMASJON
Behandlingsansvarlig er Days Like This AS, Nesøyveien 4, 1396 Billingstad, Norway. Har du spørsmål rundt ditt medlemskap eller dine personopplysninger, gjerne kontakt oss på mail@dayslikethis.com eller på telefon 21 93 76 96.

Ovenstående vilkår gjelder for nye innmeldte medlemmer fra og med 4. desember 2018MEDLEMSVILKÅR OG PERSONVERNERKLÆRING
FOR MEDLEMMER REGISTRERT FØR 4. DESEMBER 2018

Velkommen til Days Like This. Det er viktig at du tar deg tid til å lese gjennom våre medlemsvilkår.

DITT MEDLEMSKAP
• Det er helt gratis å melde seg inn og være medlem i Days Like This fordelsprogram

• Dette er et fordelsprogram der du kan motta fordeler og tilbud tilpasset deg som medlem i programmet.

• Som medlem samtykker du til at Days Like This kan gi deg tips, gode tilbud, invitasjoner til events, konkurranser og relevant informasjon angående ditt medlemskap mm. via kanalene SMS, e-post og web. Du må selv velge minst en av kanalene e-post eller SMS du ønsker å bli kontaktet i. SMS kan kun sendes til mobilabonnenter som er tilknyttet det norske mobilnettet.

• For å bli medlem må du være over 16 år og ha adresse i Norge.

• Som medlem i Days Like This fordelsprogram samtykker du i at Days Like This kan lagre, prosessere og benytte opplysninger om deg som grunnlag for tilpassede tilbud, medlemskampanjer og informasjon rundt fordelsprogrammet. Du kan lese mer om ditt personvern under avsnittet «Hvordan håndteres mine personopplysninger?».

• Medlemskapet er koblet mot ditt mobilnummer som også kan fungere som identifikasjon i tillegg til din kundeID.

• Du kan når som helst avslutte ditt medlemskap. Dette kan gjøres på Mine Sider på dayslikethis.com, via e-post eller ved å kontakte kundeservice på mail@dayslikethis.com eller på telefon 21 93 76 96. Det er ingen bindingstid. Etter 30 dager vil alle dine personopplysninger, tilbud og rabatter bli slettet. Days Like This forbeholder seg retten til å fravike dette punket ved forsøk på svindel.

• Som medlem får du tilgang til din helt egen medlemsside, der du har full oversikt over ditt medlemskap, og kan administrere din profil og dine samtykker.

• Days Like This AS, Nesøyveien 4, 1396 Billingstad er ansvarlig for fordelsprogrammet.

• Days Like This AS forbeholder seg rett til å gjøre endringer i vilkårene for fordelsprogrammet eller avslutte fordelsprogrammet. Endringer i vilkårene varsles til medlemmer senest 4 uker før endringen trer i kraft.

• Medlemskapet/avtalen gjelder inntil den sies opp av en av partene.


Medlemstilbud
• Medlemstilbudene gjelder ord. pris og kan ikke kombineres med andre tilbud.

• Medlemstilbudene kan komme i form av %-avslag eller kroneravslag.

• Gyldighet på medlemstilbudene kan variere.

• medlemstilbudene kan benyttes 1 gang hvis ikke annet er kommunisert.


FORCE MAJEURE
Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for Days Like This å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med kjøp av produkter/tjenester, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

HVORDAN HÅNDTERES MINE PERSONOPPLYSNINGER?
Det er Days Like This AS som er behandlingsansvarlig etter de gjeldende reglene om beskyttelse av personvernopplysninger. Vi ønsker å gi deg en best mulig handleopplevelse hos oss, og her finner du en oversikt over hvordan vi håndterer dine personopplysninger ihht. Personopplysningsloven, herunder EU-forordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, heretter kalt «GDPR»)..

Dette er personopplysningene vi behandler:
• Personopplysninger du registrerer når du blir medlem og når du oppdaterer din profil, som f. eks. navn, mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato etc. Informasjonen du oppgir vil også kunne bli beriket via oppslagstjenester, eller via sosiale medier du gir oss tilgang til.

• Opplysninger om kjøp når du benytter ditt medlemskap.

• Opplysninger om hvilke email/SMS du åpner og klikker. Det gjelder også hvilke sider du besøker på dayslikethis.com, hvilke linker du klikker på og hva du legger i din handlekurv. Når du er på dayslikethis.com gjelder Days Like This Personvernerklæring ved siden av disse medlemsvilkårene.

• Informasjon du oppgir via vår kundeservice

• Informasjon via cookies, se eget punkt nedenfor.


HVA BRUKES MINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?
Ved å oppgi dine personopplysninger gir du ditt samtykke til at vi bruker dine opplysninger til å levere den servicen du forventer, som nærmere spesifisert gjennom formålene nedenfor.

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:
• For å opprette og håndtere din personlige brukerkonto og medlemskap i fordelsprogrammet

• For å kunne kontakte deg i forbindelse med ditt medlemskap.

• For å kunne gi deg relevant innhold, kommunikasjon og tilbud, gjennom automatisert profilering og vurdering. Å profilere vil si å analysere personopplysninger og kjøpshistorikk for å avdekke adferd, preferanser, evner eller behov hos deg som kunde.

• For å kunne gi deg best mulig hjelp når du kontakter oss

• For å ha mulighet til å vise deg mer relevante annonser i digitale flater, også i sosiale medier.

• For å kunne informere deg om tjenester som forbedrer din handleopplevelse hos oss. For eksempel nye samarbeidspartnere, nye betalingsløsninger eller andre nye tjenester som du selv kan ta stilling til om du vil benytte eller ikke.


DELER DERE MINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi deler kun dine personopplysninger med våre leverandører innenfor kundeservice, kommunikasjonstjenester, annonsering og teknisk support. Disse leverandørene trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss innenfor rammene av de behandlingsaktiviteter som fremgår av disse medlemsvilkår. Vi har databehandleravtaler med de aktuelle leverandørene som setter tydelige begrensninger for hvordan de kan bruke dine personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregelverk.

HVOR LAGRES MINE PERSONOPPLYSNINGER?
Alle personopplysningene dine lagres innenfor EU/EØS, men noen av våre leverandører har tekniske supporttjenester plassert utenfor EU/EØS. Ved bruk av disse supporttjenestene, vil en eventuell behandling av dine personopplysninger være regulert i henhold til EU/EØS standardkontrakt for overførsel til tredjeland eller annen godkjent overføringsmekanisme.

HVORDAN KAN JEG ADMINISTRERE MINE PERSONOPPLYSNINGER?
Du kan når som helst velge å endre dine personopplysninger, og du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, noe som vil innebære at medlemskapet avsluttes. Dette kan du enten gjøre selv, eller kontakte oss for å få hjelp.
• Ønsker du innsyn i dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
• Ønsker du å få dine personopplysninger korrigert, har du rett til å be om dette.
• Ønsker du å slette dine personopplysninger, har du rett til å gjøre dette så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de.
• Ønsker du å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
• Du vil motta informasjon fra oss hvis vi gjør korrigeringer eller sletter dine personopplysninger, eller hvis vi begrenser behandlingen.
• Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å ta opplysningene med deg til en annen virksomhet. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.
• Du har rett til å gi beskjed dersom du mener vi ikke behandler dine personopplysninger ihht samtykket du har gitt oss.
• Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke
• Ønsker du ikke at vi benytter automatiserte avgjørelser og profilering av dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til medlemskap i vårt fordelsprogram.

HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE MINE?
Dine personopplysninger behandles bare av autorisert personell som har tilgang til informasjonen i kraft av sin yrkesmessige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det spesifiserte og legitime formålet de ble samlet inn for.

HVOR LENGE LAGRER DERE DATA?
Dine persondata blir lagret så lenge du er aktivt medlem hos oss, og ikke selv velger å melde ut av fordelsprogrammet. Hvis du ikke har handlet eller hatt annen interaksjon med oss i løpet av 12 mnd, vil vi avslutte ditt medlemskap og slette dine persondata, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de, jf. GDPR art. 17. Vi vil informere deg 3 uker før vi avslutter ditt medlemskap.

HVORDAN SIKRER DERE MINE PERSONDATA?
Vi lagrer personopplysningene dine i våre operativmiljøer. Miljøene bruker standard sikkerhetsmetoder for å forhindre uautorisert tilgang. Vi følger felles standarder for å beskytte personopplysninger og sensitiv informasjon.

HVORDAN FUNGERER REGELVERKET RUNDT PERSONOPPLYSNINGER?
All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er Days Like This AS som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler, dvs. «behandlingsansvarlig». Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes i Norge. Du har rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen som gjøres av behandlingsansvarlig i forbindelse med disse medlemsvilkårene.

COOKIES PÅ DAYSLIKETHIS.COM
Når du besøker våre nettsider, plasseres en cookie som brukes til å gjenkjenne din datamaskin eller mobiltelefon. Den gir informasjon om din aktivitet på våre nettsider. Den gjør det lettere for deg, da cookies gjør at din mobiltelefon eller datamaskin f.eks husker login-opplysninger ved ditt neste besøk. Cookies gir også oss informasjon om din adferd på våre nettsider, og du kan lese mer om Cookies på våre nettsider.

KONTAKTINFORMASJON
Behandlingsansvarlig er Days Like This AS, Nesøyveien 4, 1396 Billingstad, Norway. Har du spørsmål rundt ditt medlemskap eller dine personopplysninger, gjerne kontakt oss på mail@dayslikethis.com eller på telefon 21 93 76 96.