Pressemelding 02.10.2017

Days Like This i bresjen for miljøfondet

Under deres paraply Care Like This arbeider kjeden Days Like This med ulike miljøtiltak. Nå går kjeden i bresjen for Virkes miljøfond. Med bakgrunn i Miljødirektoratet sin oppfordring om en statlig avgift på plastposer, og Virke sitt forslag om å ta betaling for poser øremerket et miljøfond vil nå Days Like This ta ansvar og setter derfor i gang poseavgiften i sin kjede fra mandag 02. oktober.

I Norge alene bruker vi rundt 1 milliard plastposer i året. Retail bransjen står for en betydelig andel av dette.

I EU forbrukes det 200 plastposer per person per år. Det vil si at EU har et årlig forbruk på ca. 100 milliarder plastposer. Kun 7 % av disse resirkuleres.

EU har vedtatt et plastposedirektiv som skal redusere forbruket av plastposer vesentlig de kommende årene. Hensikten med direktivet er å redusere negative miljøeffekter fra plastbæreposer ved redusert forsøpling, reduserte avfallsmengder og mer effektiv ressursutnyttelse. Alle poser, både plast og papir, har en negativ miljøpåvirkning. Det går med mye ressurser til både produksjon, transport og gjenvinning. Plastposer er i mange land et forsøplingsproblem, en viktig kilde til marin forsøpling og en kilde til mikroplast.

 For å nå målet til EU-direktivet foreslo Miljødirektoratet en statlig avgift. Virkes forslag innebærer at alle handelsaktører tar betalt for posene over disk, og at 50 øre øremerkes et miljøfond.

 - Med etablering av Handelens miljøfond slår vi to fluer i ett smekk: Vi oppfyller EUs direktiv om reduksjon av plastposer samtidig som vi får et målrettet miljøvirkemiddel mot plastforsøpling, sier adm.direktør Vibeke Madsen i Virke.

Days Like This innfører fra 02.0ktober en poseavgift på 1 krone hvor alle inntektene går i sin helhet til Miljøfondet. Kjeden jobber dessuten med å utvikle en bærekraftig handlepose tilpasset flere bruksområder bl.a. avfallsbøtte, i tillegg til et handlenett.

Vi er opptatt av å kunne bidra positivt til en bærekraftig hverdag og sette sirkulærøkonomien på agendaen, sier Linda Refvik.

Jeg oppfatter initiativet fra Virke som svært relevant og spennende.

Virke foreslår at pengene fra miljøfondet kan brukes til holdningskampanjer, forskning og utvikling, opprydding av marin forsøpling mm. Et slikt fond vil kunne bidra til alt fra oppryddingstiltak til emballasjeutvikling, og bedre plastgjenvinningsprosesser. I tillegg vil fondet få fart på både den sirkulære økonomien og på avfallsforebygging gjennom konkrete prosjekter.  Støtte til miljøorganisasjoner, foreninger og andre non-profitt aktører, for eksempel til opprydding av plast langs kysten, støtte til forskning er eksempler på tiltak som fondet skal gi penger til.