Svanemerket

 Svanemerket er Nordens offisielle miljømerkeordningen og har som filosofi at miljø ikke skal være for de få – alle kan gjøre noe for å redusere miljøødeleggelsen. Litt hver dag. Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning og vurderer hele produktets livssyklus når de skal avgjøre produktet er et godt miljøvalg. 

Blir råvarene tatt ut på en bærekraftig måte? Sløser produsenten med energien? Bruker de mye skadelige kjemikalier? Behandler de arbeiderne bra? Er produktet trygt og godt å bruke? Varer det lenge? Kan vi gjenbruke eller gjenvinne deler av produktet, når det er utslitt eller utbrukt?

Days Like This har en svanemerket kolleksjon i økologisk bomull, og denne bomullen er garantert fri for miljøgifter og tungmetaller. Kolleksjonen består av singletter og topper med kort og lang erm, som er lette å ta på seg og kombinere. Vi har laget kolleksjonen i gode basefarger som sort, hvitt, blått og grått, og i tillegg kommer noen nye farger og mønster etter sesong. 
Kolleksjonen er sertifisert fra Svanemerket (lisensnummer 5039 0036) og følger deres strenge retningslinjer for økologisk produksjon. Hele produksjonsprosessen må være så miljøtilpasset som mulig, hele veien fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering.  Alle kjemikalier som brukes i produksjonsprosessen fra bomull til ferdige plagg er kontrollert og godkjent av Svanemerket.
Sertifiseringen betyr også hele fabrikken er økologisk og basert på bærekraftig produksjon. I klesproduksjon brukes det mye vann, som er en mangelvare i mange deler av verden. Fabrikken som produserer denne kolleksjonen for oss i India samler regnvann under monsuntiden til bruk i produksjonen, og renser og resirkulerer vannet til ny produksjon. Det samme prinsippet gjelder for all produksjon i fabrikken, som produserer på mest mulig miljøvennlig måte og ikke forurenser nærmiljøet.
Svanemerket er også garanti for at arbeiderne på fabrikken har et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold. 
Selve Svanemerket er en logo som viser at varen eller tjenesten er blant de mest miljøtilpassete markedet kan by på.

«Jeg elsker fashion, men det er ikke alltid det er nok. Svanemerket gir oss garanti for at disse klærne er del av noe større. De er laget uten å ødelegge mennesker og natur. Vi kan redde verden. Litt hver dag.» Gunn-Helen Øye, Svanemerket.