Privacy policy

All behandling og bruk av personopplysninger behandles i samsvar med personopplysningslov og - forskrift. Days Like This kommer ikke til å selge eller overlevere dine personopplysninger til tredjepart med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre ordren/avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Du har rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som finnes registrert om deg. Dersom opplysningene er uriktige, irrelevante eller ufullstendige kan du kreve dem rettet eller slettet. Du har også rett til å bli informert om alle de behandlinger av personopplysninger som foregår hos Days Like This. Dersom du ønsker innsyn kontakt Days Like This skriftlig på følgende e-postadresse: Kundeservice@dayslikethis.no Se personopplysningsloven for ytterligere informasjon.